top of page

Kurzy a lekcie, ktoré ponúkam ako lektorka, sú zamerané na sebapoznávanie cez telo. Ako lektorka pohybu vychádzam z anatómie tela a jeho možností vo vyjadrení sa cez geometriu v priestore. Ďalším atypickým princípom je gesto vo fyzickom postoji a s ním súvisiaca kvalita pohybu. V mojej práci využívam techniku telesného mímu mime corporel, jogové princípy a princípy čchi kungu.

Telo a Materiál

​Kurz rozvíja vzťah živého tela performera v kontakte s neživou hmotou.  

Zameriava sa telesnú artikuláciu prejavu a na pamäť materiálu. Pamäť materiálu ako pamäť vyvolaná z impulzu fyzického kontaktu tela s materiálom. Prebúdza asociácie, spomienky, emócie a predstavy v ľudskej mysli. Pracuje s obrazivosťou, ktorá je prejavom dotyku dvoch tiel - ľudského tela a skúmajúceho materiálu. Ponúka možnosti a prístupy ako oživovať neživý materiál využitím vlastného fyzického tela v pohybovom a bábkovom divadle.

Progressive Body

Kurz sa zameriava na uvedomenie si tela cez anatómiu v pohybe. Pracuje s pohybom kostí a kĺbov, s gestami celého tela v geometrii, v statickosti i v priestore, s rozmanitými kvalitami pohybu a uvedomovaním si svalového tonusu. Rozvíja predstavivosť a vedie k  vlastnému pohybovému vyjadreniu sa.

Meditácia v tanci

Pracuje s uvoľňujúcim pohybom, ktorý vedie k improvizovanému tancu. Prehlbuje vnímavosť tela, upokojuje myseľ, zastavuje v prítomnosti. Lekcia je kombináciou praxe čchi kunkových, jogových a tenčených princípov.

 

Uroboros - Bora Debnarova - NOD - web (3
IMG_3582_edited.jpg
264493813_485516552891194_1545365940629201738_n_edited.jpg
bottom of page